Nu är det jobbigt....

LillPrinsen ska sövas idag... Och det känns så jobbigt! Han ska göra en hjärnstamsaudiometri (en sorts hörselkontroll), och eftersom han då måste vara stilla i upp till två timmar, så måste han sövas. Jag förstår ju att detta måste göras, då de inte får några bra hörselsvar på honom med andra hörseltest. Men det är jättejobbigt ändå...